Bedrijf

van der Wolf IT oplossingen (2005) is een onderneming die als doelstelling heeft om
betaalbare oplossingen voor het midden- en kleinbedrijf te realiseren, van 5 tot 150 werkplekken.

Om deze betaalbare oplossingen te realiseren maken wij vaak gebruik van software
die vrij gebruikt mag worden, ook voor commerciƫle doelen.

Wij houden onze dienstverlening graag betaalbaar, zonder veel reistijd en met een minimum
aan manuren op locatie en zullen het beheer, voor zover als mogelijk is, op afstand voor u doen.

Specialisme

Wij richten ons voornamelijk op de serverkant binnen een organisatie, Of het nu
gaat om Linux, Windows of netwerken gaat, specialisme is op alle vlakken
ruimschoots aanwezig.

Vooral beveiliging van vertrouwelijke gegevens heeft bij ons prioriteit!
Kijk naar onze klanten, dat spreekt voor zich.

Klanten

Reproductie en grafisch bedrijf (2005-)

Werkzaamheden:
Complete automatisering, kantoor en serverzijde.

Vlaggenpoducent (2005-2010)
Werkzaamheden:
Plaatsen, inrichten en advies serverzijde.
(overgenomen in 2010 door een bedrijf met eigen IT faciliteiten)

Huisartsenpost (2010-)
Werkzaamheden:
Complete IT inrichting voor meerdere huisartsen en ondersteuners.
Uitgangspunt vooral beveiliging van data.

Accountant kantoren (2009-), meerdere
Werkzaamheden:
Complete IT inrichting.
Uitgangspunt vooral beveiliging van data.

 

Contact

Omdat een telefoongesprek tijdens werkzaamheden vervelend is voor ons en onze klanten,
verzoeken wij u om het eerste contact via e-mail te laten verlopen.

Uiteraard krijgen klanten de rechtstreekse telefoonnummers van onze medewerkers.

Voor vragen en kennismaking:

AVG

Van der Wolf IT oplossingen van der Wolf IT oplossingen, gevestigd aan Boergoensevliet 78 3082KW Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.vdwolf.nl Boergoensevliet 78 3082KW Rotterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken:
van der Wolf IT oplossingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
van der Wolf IT oplossingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
van der Wolf IT oplossingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
van der Wolf IT oplossingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens 7 jaar, facturatie, wettelijke verplichting van de fiscus.
Personalia 7 jaar, facturatie, wettelijke verplichting van de fiscus.
Adres 7 jaar, facturatie, wettelijke verplichting van de fiscus.

Delen van persoonsgegevens met derden
van der Wolf IT oplossingen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
van der Wolf IT oplossingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door van der Wolf IT oplossingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vdwolf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. van der Wolf IT oplossingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
van der Wolf IT oplossingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@vdwolf.nl